RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

GAP205/11/2470 - Řízení frekvence a velikosti nestabilit typu ELM pomocí externě vynucených změn polohy sloupce plazmatu v tokamaku COMPASS


Údaje o výsledku

Identifikační kód: GAP205/11/2470
Důvěrnost údajů: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyce: Řízení frekvence a velikosti nestabilit typu ELM pomocí externě vynucených změn polohy sloupce plazmatu v tokamaku COMPASS
Poskytovatel: GA0
Hlavní příjemce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Kategorie VaV: ZV - Základní výzkum
Hlavní obor: BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Vedlejší obor:
Zahájení řešení: 1.1. 2011
Ukončení řešení: 31.12. 2013
Datum posledního uvolnění účelové podpory: 2013-06-07
Číslo smlouvy: P205-11-2470

Finance projektu

Uznané náklady projektu: 6 340 tisíc kč
Státní podpora: 6 340 tisíc kč
Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Klíčová slova: tokamak H-mode ELMs (Edge Localized Modes) plasma position
Rok dodání údajů do CEP: 2014-07-01
Systémové označení dodávky dat: CEP14-GA0-GA-U/01:1

Účastníci projektu

Počet příjemců: 1
Počet dalších účastníků projektu: 0

Výsledky projektu v RIV

Počet výsledků: 9
Výsledek typu J: RIV/61389021:_____/13:00396517 - Power supplies for plasma column control in COMPASS tokamak
Výsledek typu J: RIV/61389021:_____/14:00430252 - Integrated Data Acquisition, Storage, Retrieval and Processing Using the COMPASS DataBase (CDB)
Výsledek typu J: RIV/61389021:_____/14:00428443 - Overview of the COMPASS CODAC system
Výsledek typu J: RIV/61389021:_____/14:00433042 - Timing and triggering of the Thomson scattering diagnostics on the COMPASS tokamak
Výsledek typu J: RIV/61389021:_____/14:00436059 - Upgrade of the COMPASS tokamak real-time control system
Výsledek typu J: RIV/00216208:11320/12:10195204 - Cluster storage for COMPASS tokamak
Výsledek typu J: RIV/61389021:_____/12:00386246 - On Use of Semiconductor Detector Arrays on COMPASS Tokamak

Hodnocení projektu

Hodnocení projektu: U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledku: Projekt prokázal možnost vyvolat na tokamaku COMPASS nestability typu ELM pomocí rychlých vynucených vertikálních pohybů sloupce plazmatu a tím jej zařadil mezi tokamaky, na nichž je možné studovat fyzikální problémy související s provozem tokamaku ITER. Výsledky byly publikovány v časopise Fusion Engineering And Design. Řešitel podal v závěrečné kartě projektu úplné a správné informace.