RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00000493:G41__/11:#0000386 - Electrochemical Biosensor for Detection of Bioagents


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00000493:G41__/11:#0000386
Název v původním jazyce: Electrochemical Biosensor for Detection of Bioagents
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Skládal, Petr
Tvůrce: Švábenská, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Simple and rapid detection and identification of dangerous bioagents is important for preventing illness or even death of people due to infectious diseases and bioterrorist threats. Electrochemical detection has a large potential for development of portable instrumentation suitable for analysis in field and especially combination with specificity of immunoassays seems promising. Initially, the construction of the immunosensing layer was realised and the effect of Au nanoparticles on the response of peroxidase was studied. An amperometric immunosensor was developed using screen-printed transducer, it employed specific capture of microbes in the sensing area by formation of an immunocomplex and its subsequent labelling using the tracer - antibody conjugated to peroxidase. The obtained sandwich electrochemical immunoassay was applied for the model microbial cells of B. subtilis. The total time of analysis was 20 min and the detection of cells below 104 CFU/ml was feasible.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: VOP CZ, s.p. / lokalita VTÚO Brno (IČO: 493)
Dodavatel: MO0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MO0-G41_____/01:1
Kontrolní kód: [08A7FA4FB606]