RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00023761:MZL02/98:00000363 - Effect of protein kinase inhibitors on primary antibody induction in tissue cultures


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00023761:MZL02/98:00000363
Název v původním jazyce: Effect of protein kinase inhibitors on primary antibody induction in tissue cultures
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Rok uplatnění: 1998
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Šterzl, Jaroslav
Tvůrce: Milerová, J.
Tvůrce: Votruba, J.
Tvůrce: Šterzl, Ivan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce:
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Pharmacology
Rozsah stran: 583-587
ISSN: 0192-0561
Svazek periodika: 20
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Endokrinologický ústav (IČO: 23761)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 1999
Systémové označení dodávky dat: RIV/1999/MZ0/L02009/1:1
Kontrolní kód: [B2E463CAE19A]