RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00023761:_____/13:#0000425 - Neuroactive Steroids - Physiology And Pathophysiology


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00023761:_____/13:#0000425
Název v původním jazyce: Neuroactive Steroids - Physiology And Pathophysiology
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Kancheva, Lyudmila
Tvůrce: Hill, Martin

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This work summarises data dealing with the biosynthesis of neuroactive steroids in the gonads, adrenal cortex and the central nervous system as well as the mechanism of their effects.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Neuroactive Steroids - Physiology And Pathophysiology
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 75
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Endokrinologický ústav (IČO: 23761)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MZ0-00023761/01:1
Kontrolní kód: [3CAFF6BC2A93]