RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00023761:_____/13:#0000426 - Acipimox Exerts a Feedback of GH on Ghrelin in Bulimia Nervosa: Increased response of growth hormone and ghrelin to exercise and anti-lipolytic drug in patients with bulimia nervosa


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00023761:_____/13:#0000426
Název v původním jazyce: Acipimox Exerts a Feedback of GH on Ghrelin in Bulimia Nervosa: Increased response of growth hormone and ghrelin to exercise and anti-lipolytic drug in patients with bulimia nervosa
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Smitka, Kvido

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The balance and interaction between anorexigenic and orexigenic factors originating from gastrointestinal tract, central nervous system and adipose tissue appear to play an important role in short-term regulation of food intake, energy homeostasis and growth hormone release.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Acipimox Exerts a Feedback of GH on Ghrelin in Bulimia Nervosa: Increased response of growth hormone and ghrelin to exercise and anti-lipolytic drug in patients with bulimia nervosa
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 172
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Endokrinologický ústav (IČO: 23761)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-00023761/01:1
Kontrolní kód: [F63E076B6C08]