RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00098892:_____/05:#0000014 - Y chromosome and male infertility


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00098892:_____/05:#0000014
Název v původním jazyce: Y chromosome and male infertility
Název česky: Y chromozom a mužská porucha plodnosti
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FP - Ostatní lékařské obory
Rok uplatnění: 2005
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Vrtěl, Radek

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This review summarizes the relationship between Y chromosome and male infertility.
Popis česky: Článek pojednává o vztahu genu Y a mužské neplodnosti.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Human Genetics
Rozsah stran: 225-235
ISSN: 0972-3757
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Fakultní nemocnice Olomouc (IČO: 98892)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2006
Systémové označení dodávky dat: RIV06-MZ0-00098892/01:1
Kontrolní kód: [88E5D3515ABC]