RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00098892:_____/06:#0000015 - A comparative study of AZF deletions and TSPY gene variation in Czech and Indian infertile men


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00098892:_____/06:#0000015
Název v původním jazyce: A comparative study of AZF deletions and TSPY gene variation in Czech and Indian infertile men
Název česky: Srovnávací studie variability genu TSPY u českých a indických neplodných mužů
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FP - Ostatní lékařské obory
Rok uplatnění: 2006
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Vrtěl, Radek

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper summarizes the results of a comparative study of AZF deletions and TSPY gene variation in Czech and Indian infertile men
Popis česky: Článek se zabývá výsledky srovnávací studie variability genu TSPY u českých a indických neplodných mužů.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Human Genetics
Rozsah stran: 209-217
ISSN: 0972-3757
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Fakultní nemocnice Olomouc (IČO: 98892)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2007
Systémové označení dodávky dat: RIV07-MZ0-00098892/01:1
Kontrolní kód: [C7405D284D19]