RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00159816:_____/13:00061051 - Modulation of keratin 1, 10 and involucrin expression as part of the complex response of the human keratinocyte cell line HaCaT to ultraviolet radiation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00159816:_____/13:00061051
Název v původním jazyce: Modulation of keratin 1, 10 and involucrin expression as part of the complex response of the human keratinocyte cell line HaCaT to ultraviolet radiation
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FP - Ostatní lékařské obory
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Moravcová, M.
Tvůrce: Libra, A.
Tvůrce: Dvořáková, J.
Tvůrce: Víšková, A.
Tvůrce: Muthný, T.
Tvůrce: Velebný, V.
Tvůrce: Kubala, Lukáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Skin exposure to ultraviolet (UV) light evokes a complex stress response in keratinocytes. Keratin filament organization provides structural stability and mechanical integrity of keratinocytes. Involucrin is a transglutaminase substrate protein contributing to the formation of insoluble cornified envelopes. However, a more complex role for keratins and involucrin has been proposed, including the regulation of cell stress response. The aim was to evaluate modulations of keratin 1, 10 and involucrin expression in HaCaT in the light of the complex response of these cells to UV-B radiation, including effects on c-Jun and matrix metalloproteinase 1 (MMP-1) gene expression and production of interleukin (IL) 6 and 8. A UV-B (300+-5 nm) dose of 10 mJ/cm(2) was selected since this dose resulted in a partial decrease in cell viability in contrast to higher UV-B doses, which induced complete cell death 48 h after treatment. The UV-B radiation induced significant expression of keratin 1 and 10 and decreased expression of involucrin. This was accompanied by increased expression of c-Jun and MMP-1 and IL-6 and IL-8 production. The data suggest that the expression of keratin 1, 10 and involucrin is modulated in HaCaT keratinocytes as a part of the complex stress response to UV radiation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI: 10.2478/intox-2013-0030

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (IČO: 159816)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-00159816/01:1
Kontrolní kód: [57FAF02001C7]