RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00159816:_____/14:00061194 - Evaluation Of Cardiac Output By Bioimpedance Method


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00159816:_____/14:00061194
Název v původním jazyce: Evaluation Of Cardiac Output By Bioimpedance Method
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FP - Ostatní lékařské obory
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Soukup, Ladislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This book deals with the possibility of using impedance cardiography for calculation of cardiac output. Kubicek's, Sramek's and Sramek-Bernstein's methods are discussed here. These methods were applied to a data set, obtained by measuring on subjects with implanted pacemakers. The subjects' heart rate was being changed by the programming of pacemakers. Thanks to this procedure the measured data were not affected by artifacts, connected with the heart rate change caused by a body stress, or other influences. An influence of heart rate on a cardiac output value based on the statistical processing of the data set was studied.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Evaluation Of Cardiac Output By Bioimpedance Method
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 88
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (IČO: 159816)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-00159816/01:1
Kontrolní kód: [3C98A7D7A305]