RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00177016:_____/12:#0000724 - Laser Frequency Stabilization and Measurement of Optical Frequencies


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00177016:_____/12:#0000724
Název v původním jazyce: Laser Frequency Stabilization and Measurement of Optical Frequencies
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BH - Optika, masery a lasery
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Balling, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This thesis is dedicated to measurement of optical frequencies with applications in metrology. The frequency/time interval is the best measurable quantity. The invention of the femtosecond frequency comb technique greatly simplified linking the radio-frequency and the optical-frequency standards. A primary wavelength standard for optical communications was developed in the first part of this work: the distributed feedback (DFB) laser diode was frequency stabilized to sub-Doppler spectral line of acetylene at ~1540 nm and its research, investigation of properties and absolute frequency measurements are described. The implementation and testing of commercial femtosecond comb makes second part of this work. Software for online frequency evaluation, tests of counting quality and frequency stabilization of the comb to optical frequency standard - iodine stabilized Nd:YAG laser - are described.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Laser Frequency Stabilization and Measurement of Optical Frequencies
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 80
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Český metrologický institut (IČO: 177016)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-AV0-00177016/02:2
Kontrolní kód: [0374E1913D2E]