RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11110/08:1202 - Chromatin remodeling and SWI/SNF2 factors in human disease


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11110/08:1202
Název v původním jazyce: Chromatin remodeling and SWI/SNF2 factors in human disease
Název česky: Remodelace chromatimnu a SWI/SNF2 proteiny u lidských onemocnění
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FD - Onkologie a hematologie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Kokavec, Juraj
Tvůrce: Podskočová, Jarmila
Tvůrce: Stopka, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Chromatin remodeling
Popis česky: Remodelace chromatinu
Klíčová slova:
Název periodka: Frontiers in Bioscience
Rozsah stran:
ISSN: 1093-9946
Svazek periodika: 13
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MZ0-11110___/01:1
Kontrolní kód: [013780E0D2EB]