RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11110/08:178 - Dipeptidyl peptidase-IV enzymatic activity bearing molecules in human brain tumors - good or evil?


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11110/08:178
Název v původním jazyce: Dipeptidyl peptidase-IV enzymatic activity bearing molecules in human brain tumors - good or evil?
Název česky: DPP-IV enzymaticky aktivní molekuly v lidských mozkových nádorech
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FD - Onkologie a hematologie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Bušek, Petr
Tvůrce: Stremeňová, Jarmila
Tvůrce: Šedo, Aleksi

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Dipeptidyl peptidase-IV active molecules in human brain tumors
Popis česky: DPP-IV aktivní molekuly v mozkových nádorech
Klíčová slova:
Název periodka: Frontiers in Bioscience
Rozsah stran:
ISSN: 1093-9946
Svazek periodika: 13
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-11110___/01:1
Kontrolní kód: [C724C5A4DF3B]