RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11110/09:3632 - Nuclear localization of ISWI ATPase Smarca5 (Snf2h) in mouse


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11110/09:3632
Název v původním jazyce: Nuclear localization of ISWI ATPase Smarca5 (Snf2h) in mouse
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EB - Genetika a molekulární biologie
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Vargová, Jarmila
Tvůrce: Vargová, Karina
Tvůrce: Skoultchi, Arthur I.
Tvůrce: Stopka, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Confocal microscopy images demonstrate that Smarca5 is localized mainly in euchromatin and to lesser extentt also in heterochromatin and nucleoli
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Frontiers in Bioscience
Rozsah stran:
ISSN: 1093-9946
Svazek periodika: 14
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MZ0-11110___/01:1
Kontrolní kód: [816BAB1A1569]