RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11120/07:00000398 - Antibodies against M. Bovis 65 KDa heat shock protein and its P180-188 epitope in sera of patients with juvenile idiopathic arthritis


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11120/07:00000398
Název v původním jazyce: Antibodies against M. Bovis 65 KDa heat shock protein and its P180-188 epitope in sera of patients with juvenile idiopathic arthritis
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FK - Gynekologie a porodnictví
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Zlacká, Denisa
Tvůrce: Hromadníková, Ilona

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The evaluation of the role of antibodies against heat shock protein M. Bovis hsp65 and its P180-188 epitope in pathogenesis of juvenile idiopathic arthritis
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Biomedical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1550-9702
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / 3. lékařská fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-11120___/01:1
Kontrolní kód: [5BF4D9E7D727]