RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11130/13:10135334 - Single Amino Acid Change in Metallothionein Metal-Binding Cluster Influences Interaction with Cisplatin


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11130/13:10135334
Název v původním jazyce: Single Amino Acid Change in Metallothionein Metal-Binding Cluster Influences Interaction with Cisplatin
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Komínková, Markéta
Tvůrce: Skaličková, Sylvie
Tvůrce: Škutková, Helena
Tvůrce: Provazník, Ivo
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The issue of tumour cell resistance to anticancer drugs is a major problem in the treatment of this grave disease and it is still not satisfactorily explained. Its base lies in the interaction of a cytostatic with biomolecules synthesized by tumour cells. One of the generally accepted mechanisms of resistance to some metal based cytostatics is the overexpression of metallothionein in tumour cells. In this study, electrochemical profile of interaction between 23 sulphur-rich fragments of the metal-binding protein metallothionein and cisplatin was studied. To evaluate the results, interaction constants were suggested. Here, we found that the maximum increased interaction (more than 100 %) occurred, when conservative aminoacids were substituted for more than one position outside the cysteine cluster. On the contrary, amino acid substitution within the cysteine cluster led to a reduction in interaction constants (up to 10-25% of average). This result clearly indicates that aminoacids outside cysteine binding motif are of high importance for interactions of metallothionein with cisplatin. Based on the results it can be assumed that the substitution of individual aminoacids in the peptide chain of protein markedly influences the interaction with cisplatin, which could be used for designing new types of cytostatics.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-11130___/01:1
Kontrolní kód: [F5F6551DF165]