RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11130/13:10135339 - Interactions of Platinum-Based Cytostatics with Metallothionein Revealed by Electrochemistry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11130/13:10135339
Název v původním jazyce: Interactions of Platinum-Based Cytostatics with Metallothionein Revealed by Electrochemistry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 12
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kenšová, Renáta
Tvůrce: Kremplová, Monika
Tvůrce: Šmerková, Kristýna
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Beklová, Miroslava
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Platinum-based cytostatics play an important role in the chemotherapy of various tumour diseases. Therefore, it is not surprising that there is a great effort for studying of the cytostatics and their fate in an organism. In this study, we aimed our attention at determination of cisplatin, carboplatin and oxaliplatin using stationary and flow electrochemical methods. Primarily, determination of the platinum based cytostatics using differential pulse voltammetry at hanging mercury drop electrode was optimized. Under the optimal conditions (supporting electrolyte: 2 ml of 0.36 M sulphuric acid containing 0.24 ml of hydrazine (10 mM) and 0.01 ml of formaldehyde (37 % aqueous solution, v/v), pH of the supporting electrolyte: 1.8, potential of accumulation: -0.7 V, time of accumulation: 120 s), limits of detection were estimated (3 S/N) down to tens of pg per ml for the studied drugs. Further, we investigated the interactions of the characterized drugs with peptide fragments of protein metallothionein, because the overexpression of metallothionein in tumour cells belongs to the one of the generally accepted mechanisms of resistance to these cytostatics. For this purpose, flow injection analysis with electrochemical detection was utilized. As it is well evident from the obtained experimental data, interactions between peptide fragments and platinum-based complexes proceeded differently, where oxaliplatin demonstrated the highest ability to form complex.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-11130___/01:1
Kontrolní kód: [999B78FDBFF1]