RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11130/14:10293166 - Classification of current anticancer immunotherapies


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11130/14:10293166
Název v původním jazyce: Classification of current anticancer immunotherapies
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EC - Imunologie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 88
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Galluzzi, Lorenzo
Tvůrce: Vacchelli, Erika
Tvůrce: Bravo-San Pedro, Jose-Manuel
Tvůrce: Buque, Aitziber
Tvůrce: Senovilla, Laura
Tvůrce: Baracco, Elisa Elena
Tvůrce: Bloy, Norma
Tvůrce: Castoldi, Francesca
Tvůrce: Abastado, Jean-Pierre
Tvůrce: Agostinis, Patrizia
Tvůrce: Apte, Ron N.
Tvůrce: Aranda, Fernando
Tvůrce: Ayyoub, Maha
Tvůrce: Beckhove, Philipp
Tvůrce: Blay, Jean-Yves
Tvůrce: Bracci, Laura
Tvůrce: Caignard, Anne
Tvůrce: Castelli, Chiara
Tvůrce: Cavallo, Federica
Tvůrce: Celis, Estaban
Tvůrce: Cerundolo, Vincenzo
Tvůrce: Clayton, Aled
Tvůrce: Colombo, Mario P.
Tvůrce: Coussens, Lisa
Tvůrce: Dhodapkar, Madhav V.
Tvůrce: Eggermont, Alexander M.
Tvůrce: Fearon, Douglas T.
Tvůrce: Fridman, Wolf H.
Tvůrce: Fučíková, Jitka
Tvůrce: Gabrilovich, Dmitry I.
Tvůrce: Galon, Jerome
Tvůrce: Garg, Abhishek
Tvůrce: Ghiringhelli, Francois
Tvůrce: Giaccone, Giuseppe
Tvůrce: Gilboa, Eli
Tvůrce: Gnjatic, Sacha
Tvůrce: Hoos, Axel
Tvůrce: Hosmalin, Anne
Tvůrce: Jäger, Dirk
Tvůrce: Kalinski, Pawel
Tvůrce: Kaerre, Klas
Tvůrce: Kepp, Oliver
Tvůrce: Kiessling, Rolf
Tvůrce: Kirkwood, John M.
Tvůrce: Klein, Eva
Tvůrce: Knuth, Alexander
Tvůrce: Lewis, Claire E.
Tvůrce: Liblau, Roland
Tvůrce: Lotze, Michael T.
Tvůrce: Lugli, Enrico
Tvůrce: Mach, Jean-Pierre
Tvůrce: Mattei, Fabrizio
Tvůrce: Mavilio, Domenico
Tvůrce: Melero, Ignacio
Tvůrce: Melief, Cornelis J.
Tvůrce:

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: During the past decades, anticancer immunotherapy has evolved from a promising therapeutic option to a robust clinical reality. Many immunotherapeutic regimens are now approved by the US Food and Drug Administration and the European Medicines Agency for use in cancer patients, and many others are being investigated as standalone therapeutic interventions or combined with conventional treatments in clinical studies. Immunotherapies may be subdivided into "passive" and "active" based on their ability to engage the host immune system against cancer. Since the anticancer activity of most passive immunotherapeutics (including tumor-targeting monoclonal antibodies) also relies on the host immune system, this classification does not properly reflect the complexity of the drug-host-tumor interaction. Alternatively, anticancer immunotherapeutics can be classified according to their antigen specificity. While some immunotherapies specifically target one (or a few) defined tumor-associated antigen(s), others operate in a relatively non-specific manner and boost natural or therapy-elicited anticancer immune responses of unknown and often broad specificity. Here, we propose a critical, integrated classification of anticancer immunotherapies and discuss the clinical relevance of these approaches.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Oncotarget
Rozsah stran:
ISSN: 1949-2553
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 24
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 37
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11130___/01:1
Kontrolní kód: [A262F3BEAD43]