RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11140/10:00300092 - Protective effect of manganese in cadmium-induced hepatic oxidative damage, changes in cadmium distribution and trace elements level in mice


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11140/10:00300092
Název v původním jazyce: Protective effect of manganese in cadmium-induced hepatic oxidative damage, changes in cadmium distribution and trace elements level in mice
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Eybl, Vladislav
Tvůrce: Kotyzová, Dana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The present study investigates in vivo antioxidant effects of Mn2+ pretreatment in acute Cd intoxication with regard to lipid peroxidation, antioxidant defense system and cadmium distribution in the tissues of mice.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Plzni (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-GA0-11140___/01:1
Kontrolní kód: [D3297471DD04]