RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11140/14:10281147 - Combining ultrasound-guided fnac with elastography improves the sensitivity and specificity in pre-operative diagnostics of thyroid nodules and prediction of molecular markers expression?


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11140/14:10281147
Název v původním jazyce: Combining ultrasound-guided fnac with elastography improves the sensitivity and specificity in pre-operative diagnostics of thyroid nodules and prediction of molecular markers expression?
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FF - ORL, oftalmologie, stomatologie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Lukáš, Jindřich
Tvůrce: Krátký, Jan
Tvůrce: Staněk, Libor
Tvůrce: Syrucek, Martin
Tvůrce: Dušková, Jaroslava
Tvůrce: Hintnausova, Barbora
Tvůrce: Lukáš, David
Tvůrce: Jiskra, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Background. The occurrence of thyroid nodules is common and ultrasound (US) examination reveals them in up to 50-60% of unselected population. Aim.To assess the correlation between US-guided elastography and US-guided FNAC (USG-FNAC) with results of definitive histology and the presence of BRAF and KRAS genes mutations and the VEGF-A gene expression in thyroid nodule. Subjects and methods. The case-control study included 32 patients/nodules (20 malignant and 12 benign as the control) operated in 2013 due thyroid nodules at the Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Na Homolce Hospital, Prague. The correlation of the elastography score with USG-FNAC and the difinitive histology with the genetic examination could be analyzed in 20 nodules.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: American International Journal of Contemporary Scientific Research
Rozsah stran:
ISSN: 2349-4425
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Plzni (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11140___/01:1
Kontrolní kód: [59285E70454E]