RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11140/14:10281811 - The side population of ovarian cancer cells defines a heterogeneous compartment exhibiting stem cell characteristics


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11140/14:10281811
Název v původním jazyce: The side population of ovarian cancer cells defines a heterogeneous compartment exhibiting stem cell characteristics
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FD - Onkologie a hematologie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Boesch, Maximilian
Tvůrce: Zeimet, Alain G.
Tvůrce: Reimer, Daniel
Tvůrce: Schmidt, Stefan
Tvůrce: Gastl, Guenther
Tvůrce: Parson, Walther
Tvůrce: Spoeck, Franziska
Tvůrce: Hatina, Jiří
Tvůrce: Wolf, Dominik
Tvůrce: Sopper, Sieghart

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Cancer stem cells (CSC) are believed to be involved in tumor evasion of classical antitumor therapies and have thus become an attractive target for further improvement of anticancer strategies. However, the existence and identity of CSC are still a matter of controversy. In a systematic screen of 13 ovarian cancer cell lines we show that cells with stem cell properties are reliably detectable as a minor population, characterized by ABC transporter expression resulting in the side population (SP) phenotype. In different cell lines, either ABCG2 or ABCB1 was found to be responsible for this effect. Purified SP cells featured virtually all characteristics of bona fide CSC, including clonogenicity, asymmetric division and high tumorigenicity in vivo. Using in-depth phenotyping by multicolor flow cytometry, we found that among the investigated ovarian cancer cell lines the SP compartment exhibits tremendous heterogeneity and is composed of multiple phenotypically distinct subpopulations. Thus, our study confirms previous results showing that CSC are contained within the SP. However, the exact identity of the CSC-containing is still disguised by the high complexity of the CSC containing compartment. Further functional studies are needed to determine whether a single cellular subset can unambiguously be defined as CSC or whether multiple stem cell-like cells with different properties coexist. Moreover, the observed heterogeneity may reflect a high level of plasticity and likely influences tumor progression, escape from immune-surveillance and development of resistance to anticancer therapies and should therefore be considered in the development of new treatment strategies.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Oncotarget
Rozsah stran:
ISSN: 1949-2553
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 16
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Plzni (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11140___/01:1
Kontrolní kód: [3E73880A1FFB]