RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11150/00:00000628 - Apoptosis - when the cells begin to dance


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11150/00:00000628
Název v původním jazyce: Apoptosis - when the cells begin to dance
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EB - Genetika a molekulární biologie
Rok uplatnění: 2000
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Rudolf, Emil
Tvůrce: Peychl, Jan
Tvůrce: Novák, Jan
Tvůrce: Červinka, Miroslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A 24-hour time lapse videosequence of Hep-2 cells treated with 10 g/ml Etoposide, is presented. The typical cell rounding accompanied by formation of numerous pseudopodia and rapid rhytmical contractions (membrane blebbing) is shown.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Frontiers in Bioscience
Rozsah stran: 1
ISSN: 1093-4715
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: f1-2
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 2
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Hradci Králové (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2001
Systémové označení dodávky dat: RIV/2001/MSM/111501/N/1:1
Kontrolní kód: [C0F11987E99D]