RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11150/02:00000920 - 3D-computer based reconstructions of apoptotic nuclei


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11150/02:00000920
Název v původním jazyce: 3D-computer based reconstructions of apoptotic nuclei
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EA - Morfologické obory a cytologie
Rok uplatnění: 2002
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Peychl, Jan
Tvůrce: Červinka, Miroslav
Tvůrce: Rudolf, Emil

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: We present a 3-D model of apoptotic nuclei of HL-60 cells treated with 10 ug/ml Etoposide for 24 hours. We demonstrate the appearance of typical fragmentation of chromatin along with its aggregation to the inner sede of the nucelar membrane.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Frontiers in Bioscience
Rozsah stran: 8;9
ISSN: 1093-4715
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8-9
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 2
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Hradci Králové (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2003
Systémové označení dodávky dat: RIV/2003/MSM/111503/N/2:1
Kontrolní kód: [5C74A5F63CC9]