RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11150/14:10288410 - Effect of CT Navigation in Surgery of Blow-Out Fractures of the Orbital Floor on Functional and Anatomical Results


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11150/14:10288410
Název v původním jazyce: Effect of CT Navigation in Surgery of Blow-Out Fractures of the Orbital Floor on Functional and Anatomical Results
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FF - ORL, oftalmologie, stomatologie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kovář, Daniel
Tvůrce: Voldřich, Zdeněk
Tvůrce: Voska, Pavel
Tvůrce: Lešták, Ján
Tvůrce: Drahokoupilová, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of work was to assess anatomical and functional results of surgically treated orbital floor fractures in relation toCT navigation surgery. Computer assisted surgery showed better functional and anatomical results than surgery without CT navigation. We did not find diplopia in any operated patient with CT navigation in postoperative period. We did not notice relation of diplopia to operation approach and use of fixation materials.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Indian Journal of Applied Research
Rozsah stran:
ISSN: 2249-555X
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Hradci Králové (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11150___/01:1
Kontrolní kód: [0F39A5FCA6CF]