RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11210/12:10125385 - The Designation of the Pope


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11210/12:10125385
Název v původním jazyce: The Designation of the Pope
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AB - Dějiny
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Suchánek, Drahomír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Choosing a new head of the Catholic Church is a very complex and scientifically complicated topic. Historians study the circumstances of the election of popes, search for motivations and behind-the-scenes pressure within the conclave, and deal with the extent to which secular powers interfere with the freedom and autonomy of elections. What has remained at the margin of interest, however, are the actual principles for selecting the Bishop of Rome. Although we have regarded electoral competition as the only acceptable and traditional method, the history of the church offers numerous contrary examples. We are speaking mainly of so-called papal designation, which refers to the prior determination of a specific candidate for the papal office during the lifetime of the current pope. This study both concentrates on mapping the historical developments in this area, and reflects on the legal aspects of the issue and interpretative perspectives on the designation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Business and Social Research
Rozsah stran:
ISSN: 2164-2540
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-11210___/03:3
Kontrolní kód: [FA8B70932EFE]