RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11210/13:10172798 - The attitudes of the Czech managers towards the implementation of diversity management into practice


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11210/13:10172798
Název v původním jazyce: The attitudes of the Czech managers towards the implementation of diversity management into practice
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Eger, Ludvík
Tvůrce: Egerová, Dana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Diversity management is a relatively new concept and a new area of human resources management in the Czech Republic. The concept of diversity management has been topical for the Czech Republic namely after it joined the European Union in the year 2004. The paper presents findings of study focused on competencies of managers in managing diversity. It also presents two case studies as examples of successful implementation of diversity policy in the international companies.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 149
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-11210___/01:1
Kontrolní kód: [BE39B17FA156]