RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11210/13:10190802 - Advancement of Human Rights of LGBT Minority: Advancement of Human Rights Standards for LGBT People Through the Perspective of International Human Rights Law


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11210/13:10190802
Název v původním jazyce: Advancement of Human Rights of LGBT Minority: Advancement of Human Rights Standards for LGBT People Through the Perspective of International Human Rights Law
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AG - Právní vědy
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Cviklová, Lucie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The study addresses the issue how various religious and legal systems cope with current developments that undermine binary opposition of man and woman including definition of their sexual and cultural identities. More concretely, it tries to explain, how concrete societies and legislations deal with with claims of lesbians, gays, bisexuals, and transsexuals (LGBT) that demand broader recognition.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Advancement of Human Rights of LGBT Minority: Advancement of Human Rights Standards for LGBT People Through the Perspective of International Human Rights Law
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 97
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-11210___/01:1
Kontrolní kód: [EB06CEA5C951]