RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11210/13:10191884 - The Czech Lexeme ABY and its English Counterparts


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11210/13:10191884
Název v původním jazyce: The Czech Lexeme ABY and its English Counterparts
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AI - Jazykověda
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Vašková, Petra

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The present study focuses on functions and English translation counterparts of the Czech lexeme aby. It is a relatively frequent word in the Czech language which is described as a subordinating conjunction expressing purpose, effect, manner, and also as a particle with a number of discourse functions. The current description, however, does not seem complete and this study therefore aims to analyse its use in more detail.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Czech Lexeme ABY and its English Counterparts
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 132
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-11210___/01:1
Kontrolní kód: [DE80BF458F11]