RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/10:10032065 - Knowledge-driven development


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/10:10032065
Název v původním jazyce: Knowledge-driven development
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Veselý, Arnošt

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The book deals with a theoretical analysis of societal development based upon knowledge.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Knowledge-driven development
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 154
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [4A92B96A9E14]