RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/10:10051763 - Inflation of virtual currencies


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/10:10051763
Název v původním jazyce: Inflation of virtual currencies
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Skuhrovec, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This work is a a first serious attempt to analyse working of virtual markets using tools of rigorous economic analysis. On case study of World of Warcraft game it first introduces the reader to basics of Virtual Economies.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Inflation of virtual currencies
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 92
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [2E99D89B0CCA]