RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10090070 - Capital Structure During The Crisis Of 2007-2009


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10090070
Název v původním jazyce: Capital Structure During The Crisis Of 2007-2009
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Vicol, Miroslava

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This thesis aims to explain the choice of capital structure in the times of crisis (2007-2009) for the U.S.A. real sector companies. The two main theories used are the trade-off theory and pecking order theory. The essential of the pecking order theory is that manager"s capital structure decisions are influenced by the market perceptions of managers" superior information. The trade-off theory provides support for manager"s trade off between benefits and costs of debt. The conventional model is also used in the analysis in order to increase the robustness of the results. We find that the dynamic partial-adjustment model of the trade-off theory seems to explain better the choice of capital structure in the analyzed period than pecking order theory.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Capital Structure During The Crisis Of 2007-2009
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 100
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [0EFD73023AF6]