RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10100370 - A Long Night's Journey into the Day : Implementation of Czech Policy on Higher Education Quality Assurance


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10100370
Název v původním jazyce: A Long Night's Journey into the Day : Implementation of Czech Policy on Higher Education Quality Assurance
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kohoutek, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Quality assurance has been a long-standing concern for research in higher education. However, empirically substantiated analyses of higher education quality assurance policies, drawing on public policy implementation theory, have been rather sparse. Aiming at reducing such scarcity, the book analyses the implementation of Czech system-level policy on higher education quality assurance from 1990 until 2010. By application of the instrumental approach to policy implementation, attention is paid to the rationale, functioning, and effects of several instruments in combination - the point often missed in policy implementation literature. More specifically, the enquiry undertaken in the book identifies the stick-carrot-sermon instrument set-up as a distinct implementation style. Due to the recognition of a number of shortcomings of the policy in question, the book is of interest for a broad range of higher education stakeholders, including researchers, managers, administrators, and decision-makers.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: A Long Night's Journey into the Day : Implementation of Czech Policy on Higher Education Quality Assurance
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 288
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [9038B0260056]