RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10100642 - Rule-of-thumb consumers in the New Keynesian framework : the implications for fiscal policy


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10100642
Název v původním jazyce: Rule-of-thumb consumers in the New Keynesian framework : the implications for fiscal policy
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Adam, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The recent financial crisis and the ensuing global economic downturn have rekindled the debate on the effectiveness of government spending to stabilize economic output. Fiscal expansions have been utilized extensively by governments, despite their mixed theoretical support. This book is a contribution to the discussion on the use of fiscal policy - it provides a fairly extensive literature review of both theoretical and empirical works; it then estimates the effects of government spending on major macroeconomic aggregates in the Czech Republic; finally, the empirical results are contrasted with theoretical predictions by the New Keynesian model which incorporates liquidity constrained households. The results suggest that fiscal spending is not very efficient means to boost the output. However, in times of severe recessions, when the occurrence of credit constraints is high, it is a viable option.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Rule-of-thumb consumers in the New Keynesian framework : the implications for fiscal policy
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 84
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [A3599DABFE70]