RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10100820 - Smoking


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10100820
Název v původním jazyce: Smoking
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Hait, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim is to describe the current facts and trends of tobacco consumption, assess the mortality attributable to smoking, compute its financial impact on the Czech state budget, evaluate the transmission of tax changes into the retail price of cigarettes, assess consumer price elasticity for cigarettes, and compute a fair excise tax on cigarettes for the Czech Republic as well as the tax which would maximise the benefits of smoking for the state budget. For our purposes, we define "fairness" as a situation in which there is no net redistribution of state budget funds between two groups of citizens: non-smokers and smokers.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Smoking
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 107
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [4B20CDFC8BF3]