RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10100827 - Relationship between Executive Compensation and Bank Performance


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10100827
Název v původním jazyce: Relationship between Executive Compensation and Bank Performance
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Zamrazilová, Marta

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The objective of this book is to examine the relationship between executive compensation and bank performance. We study the executive pay structure of the U.S. largest 100 bank holding companies during period 2002-2009. Our data analysis describes differences between behaviour of TARP recipients and the banks that did not receive state financial help with consideration of financial crisis effect. We use econometric model to test the dependence of bank performance measures and particular elements of executive remuneration - total sum, bonus, stock award and option award. The relationship is generally considered as weak, but we also find linkage between TARP recipients' compensation and Market Capitalisation and on the other hand non-TARP bank appeared to define compensation according to earning per share. A special attention is devoted to executive remuneration structures of TARP recipients with weakest results and their comparison with Dodd-Frank Financial Reform Act and TARP standards.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Relationship between Executive Compensation and Bank Performance
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 80
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [52DEFE8D7D2A]