RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10100847 - International Stock Market Comovements


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10100847
Název v původním jazyce: International Stock Market Comovements
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Poldauf, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This book investigates development of co-movements among international equity returns at the market and industry level over the period 2000 { 2010. Emphasis is put on the influence of the Global Financial Crisis of 2008/2009. We analyze daily data from major markets in Australia, Brazil, Canada, China, Germany, Japan, Russia, South Africa, the UK, and the USA using GARCH family of models. We find that there are still weakly correlated markets and the influence of the Crisis differs from country to country. The sectoral indices, including the financial sector, were significantly less correlated than the market indices over the whole period.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Stock Market Comovements
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 51
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [AFB5AA5F4270]