RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10100848 - Stress testing of the banking sector in emerging markets


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10100848
Název v původním jazyce: Stress testing of the banking sector in emerging markets
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Vukelić, Tatjana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Stress testing is a macro{prudential analytical method of assessing the financial system''s resilience to adverse events. This thesis describes the methodology of the stress tests and illustrates the stress testing for credit and market risks on the real bank-by-bank data in the two Balkan countries: Croatia and Serbia. Credit risk is captured by the macroeconomic credit risk models that estimate the default rates of the corporate and the household sectors.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Stress testing of the banking sector in emerging markets
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 117
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [0502B9898527]