RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10100849 - Efficiency of Regulation on Spanish Housing Market


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10100849
Název v původním jazyce: Efficiency of Regulation on Spanish Housing Market
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Hejlová, Hana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Covering reciprocal and mutually reinforcing relations between business, housing and credit cycles, the thesis assesses the Spanish housing market in its wider circumstances. With use of several conceptual notes on demand for housing, dynamic path of the house prices in Spain may be explained based on the difference in how these structural components react on changes in financial and macroeconomic environment. As a result of controlling for match of demand and supply in both timely and spatial manner empirically, expectations were included to explain the subsequent volume of housing traded on the market and simple microeconomic decision making model taking into account taxes was derived to assess the role favourable incentives might have played on fuelling the house price cycle in Spain.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Efficiency of Regulation on Spanish Housing Market
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 51
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [8482D1F6452F]