RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10100857 - The Estimation of Czech Food Import Demand System


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10100857
Název v původním jazyce: The Estimation of Czech Food Import Demand System
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Janda, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The book is dealing with demand for food products. It provides the appropriate theoretical framework and empirical estimation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Estimation of Czech Food Import Demand System
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 156
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-GA0-11230___/01:1
Kontrolní kód: [987028E38265]