RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10101111 - A study of corporate governance and its matters


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10101111
Název v původním jazyce: A study of corporate governance and its matters
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Spirollari, Persida

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this book is to examine the relationship of all corporate governance indicators with firm performance (proxied by price to book value) and tax fees. Using a sample of 133 large U.S firms, in a single model, we explore the correlation of price to book value with board of director's structure (composition and size). Our results show that smaller and younger boards with less independent directors lead to a higher firm performance. We further find that presence of women on board is important rather than their number. The outcome of the study shows also that financial expertise of audit committee members has a significant and positive influence on the amount of tax fees. Overall, the results suggest that board characteristics are important and they influence firm performance.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: A study of corporate governance and its matters
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 73
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [8465E9B5BA52]