RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10108297 - Behaviour of Stocks on the Prague Stock Exchange


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10108297
Název v původním jazyce: Behaviour of Stocks on the Prague Stock Exchange
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Koza, Oldřich

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This work studies the behaviour of the four most traded stocks on the Prague Stock Exchange from January 2007 to July 2010. Its main goal is to describe how the financial crisis influenced the Prague Stock Exchange. Employing standard statistical methods, ARMA, GARCH, and VAR models I examine on daily data the following phenomena: volatility, price jumps, the day of the week effect, validity of the efficient market hypothesis, and information flow between the stocks. The results imply that the financial crisis had stronger impact on the banking sector stocks than on other stocks. The crisis was mainly characterized by rapid growth in volatility and correlation between the stocks. It also influenced the information flow and the day of the week effect. However, the crisis did not trigger growth in the number of extreme price movements, and it did not cause the market to be less information efficient.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Behaviour of Stocks on the Prague Stock Exchange
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 51
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [75031A22D0EA]