RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/11:10110676 - Improving Investment Timing


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/11:10110676
Název v původním jazyce: Improving Investment Timing
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Málek, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This book is based on study of technical analysis of financial markets, i.e. analysis of dependencies between past and present price data, especially when it comes to "supports" and "resistances" or historical price levels where price recently tended to stop and reverse. First of all, summary of the most relevant literature on technical analysis is presented, together with literature on psychology of investing, behavioral finance and market efficiency. Following that, theoretical arguments in favor of possible edge in trading of technical levels are introduced and possible objections are addressed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Improving Investment Timing
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 105
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [7A964C940CF1]