RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/12:10118696 - Regulation of Hedge Funds and Private Equity: Lessons from the Global Financial Crisis


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/12:10118696
Název v původním jazyce: Regulation of Hedge Funds and Private Equity: Lessons from the Global Financial Crisis
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Šinka, Michal

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The book analyses the non-bank regulatory framework with particular attention devoted to hedge funds and private equity funds. It describes functioning of the funds, discusses their performance during the global financial crisis and predominantly, describes and analyses the EU and U.S. regulatory reforms with respect to these institutions, which have arisen as a response to the crisis, namely the AIFM Directive and the Dodd-Frank Act.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Regulation of Hedge Funds and Private Equity: Lessons from the Global Financial Crisis
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 120
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [4E8310002752]