RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/12:10126791 - Monetary policy or monetary politics?: assessing the impact of electoral cycles on central banks' decisions in advanced and developing economies


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/12:10126791
Název v původním jazyce: Monetary policy or monetary politics?: assessing the impact of electoral cycles on central banks' decisions in advanced and developing economies
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Lupusor, Adrian

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Over the last 3 decades central banks' independence has been one of the core issues discussed by policy and academic circles, which especially intensified amid the current sovereign debt crisis. In order to minimize the "inflation bias" and improve the monetary policy efficiency, the central banks from all over the world were granted with more political, operational and financial independence. However, was this process correlated with the increase in de facto independence? Moreover, is there any difference in this regard between developed and developing countries? Finally, what are the implications on the monetary policy performance in countries where the central banks are still found to be politically sensitive? This book provides answers to these important questions by use of robust empirical quantitative and qualitative analytical methods. We find strong evidence about election induced monetary policies in a group of countries which, also, incur significant welfare costs. Hence, the book underlines the importance of central banks' reputation, their insulation from political sphere and of an adequate legislative design to ensure the full independence of monetary authorities.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Monetary policy or monetary politics?: assessing the impact of electoral cycles on central banks' decisions in advanced and developing economies
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 94
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [3B9F336A38E3]