RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/12:10126794 - Austrian Business Cycle Theory and Housing Bubble


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/12:10126794
Název v původním jazyce: Austrian Business Cycle Theory and Housing Bubble
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Skála, Jakub

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Business cycle that appeared in the US between 2002 and 2009 caused serious economic turmoil which affects the economic development until today. This paper examines the ability of Austrian business cycle theory to explain the cycle. The theory claims that disequilibrium on market for loanable funds appears after monetary expansion. As a result, interest rate does not correspond to individuals' preferences, which induces distortion in relative prices, capital misallocation, and unsuitable structure of production. The inevitable market correction then incurs economic recession. First, the paper describes the methodological origins of the theory and then summarizes its main principles. The description of the US economy during the examined period follows. At the end, the theory is confronted with reality. Although there are some minor differences between predictions of the theory and the actual development of the US economy, it can be concluded that Austrian business cycle theory can help us explain the recent business cycle.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Austrian Business Cycle Theory and Housing Bubble
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 80
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [BD0B8A1EB0E9]