RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/12:10126795 - Speculation on the crude oil market


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/12:10126795
Název v původním jazyce: Speculation on the crude oil market
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Šlechta, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The study deals with the topic of speculation on the crude oil market. This topic has been frequently discussed in association with the price hikes in 2008, but since the oil price has recently repeatedly reached levels over USD 100, the topic is still very present. We analyze the connection between the increasing open interest on the New York Mercantile Exchange crude oil futures market, the supply and demand factors for the crude oil and the crude oil price. Based on an error correction model analysis of monthly observations between 1994 and 2011, we show how an increase in the open interest, which is currently already comprised by the non-commercial traders by one half, can lead to a persistent increase in the crude oil prices.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Speculation on the crude oil market
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 68
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [53619AFAB891]