RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/12:10126796 - Residential Real Estate Market During the Financial Crisis: Empirical Evidence from the CEE Region


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/12:10126796
Název v původním jazyce: Residential Real Estate Market During the Financial Crisis: Empirical Evidence from the CEE Region
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Hrachovec, Martin

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This book investigates the housing price determinants and possibilities of housing price bubbles in the residential real estate markets of Central and Eastern Europe before and during the economic crisis of 2007-2009. Using data from international institutions, national central banks and national statistical offices three quantitative methods are applied (price-to-income ratios, panel data models and vector autoregression. Main factors influencing the housing prices are determined and various periods of housing price bubbles are identified. Under the VAR method Each country is modeled separately and there is evidence of substantial differences between the countries. Poland is the only country that does not exhibit housing price persistence and dynamics in Austria are less volatile as compared to the new EU members in the sample.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Residential Real Estate Market During the Financial Crisis: Empirical Evidence from the CEE Region
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 104
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [64496172B8EB]