RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/12:10126797 - Position of Minorities in the U.S. Labor Market


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/12:10126797
Název v původním jazyce: Position of Minorities in the U.S. Labor Market
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Svoboda, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Discrimination has always been an issue in the U.S. It was a well discussed topic in the 1980s but since then the discussion gradually faded away. Does it mean that discrimination did too? This is only one of the questions this book gives an answer to. It compares the position of the main minorities in the U.S. labor market, namely African Americans, Hispanics and Asians, to Caucasians, now and back in the 1980s. Has the situation improved? Which of the minorities is worse off? Which one is better off? The first part of the book provides theoretical background from the field of economics of discrimination, further on, some statistics from the U.S. labor market, and finally gives an overview of the literature from this field. The second part of the book is devoted to the empirical analysis of wage discrimination in the U.S., using the American Community Survey 1980 and 2007, and Oaxaca-Blinder decomposition. The book should be especially useful to public administration, or anyone else who is interested in equality issues.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Position of Minorities in the U.S. Labor Market
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 116
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [6DAF61D70155]