RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/13:10138797 - Bosnia-Herzegovina : 15 Years after Dayton


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/13:10138797
Název v původním jazyce: Bosnia-Herzegovina : 15 Years after Dayton
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AD - Politologie a politické vědy
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kačer, Vladimír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The fundamental question of this book is: what impact has the process of Europeization had on Bosnia-Herzegovina constitutional development, political process, economic development and security sector reform? Also how much it has contributed to maintaining territorial integrity of Bosnia Herzegovina. The book does show the obstacles and problems associated with existence of Bosnia-Herzegovina, particularly hinting at historicaly often hatred and struggle among the main ethnics- Bosniaks (Muslims), Serbs and Croats.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Bosnia-Herzegovina : 15 Years after Dayton
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 161
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [A84AED182D3D]