RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/13:10139055 - Comparative Study of Corporate Governance at a Firm Level: Corporate Governance Index for the Prague Stock Exchange and Zagreb Stock Exchange Listed Companies


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/13:10139055
Název v původním jazyce: Comparative Study of Corporate Governance at a Firm Level: Corporate Governance Index for the Prague Stock Exchange and Zagreb Stock Exchange Listed Companies
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Ibrahimpašić, Tihana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Of late the role of corporate governance has been highlighted worldwide, particularly due to a proliferation of scandals and crises. Specific cases such as Enron, WorldCom, Adelphia Communications and Parmalat have shaken the corporate world. This research paper observes corporate governance at a firm level in post-transitional economies. It analyses governance in some of the most liquid Czech and Croatian companies primarily focusing on quality within the firms' internal places of control. Areas such as Board practices, conflict of interest, shareholders rights, transparency and disclosure are paid particular attention. The main methodological instrument is a Corporate governance index, developed using OECD recommendations on the construction of composite indicators, which allows a comparison of best practices implementation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Comparative Study of Corporate Governance at a Firm Level: Corporate Governance Index for the Prague Stock Exchange and Zagreb Stock Exchange Listed Companies
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 113
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-11230___/01:1
Kontrolní kód: [FF92A61893F6]