RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/14:10210378 - Migratory Rationale Of Inter-Regional Flows Slovak Nationals In The Czech Labor Market


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/14:10210378
Název v původním jazyce: Migratory Rationale Of Inter-Regional Flows Slovak Nationals In The Czech Labor Market
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AO - Sociologie, demografie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Bernard Thompson Mikes, Antonin
Tvůrce: Živka, Deleva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Gender differentiated data indicates that there is a significant gap between respondents pre and post migration. Variation in responses to a survey conducted among Slovak migrants working in the Czech Republic demonstrates that a persistent wage gap exists between genders. Individuals reflect on their decision to make a move utilizing nontraditional explanations leading the researchers to define this flow as a mixed flow involving lifestyle migration which has as secondary effect of improving the economic situation of individuals perceive a lack of opportunity in source regions.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: February
Stát vydavatele periodika: MK - Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [FA4C455397CB]